Бродови од фиберглас RIB

I.Дефиниција

RIB од фиберглас се однесува на еден вид крут чамец на надувување, чиј труп е направен од материјал од фиберглас.

II.Каталог

Фиберглас RIB 230
Фиберглас RIB 250
Фиберглас RIB 270
Фиберглас RIB 300
Фиберглас RIB 330
Фиберглас RIB 340
Фиберглас RIB 350
Фиберглас RIB 360
Фиберглас RIB 370
Фиберглас RIB 390
Фиберглас RIB 430
Фиберглас RIB 480
Фиберглас RIB 520
Фиберглас RIB 550
Фиберглас RIB 580
Фиберглас RIB 680
Фиберглас RIB 700
Фиберглас RIB 760